Profil

Staf Pengajar

Beranda Profil >Staf Pengajar
-
-
197407292006041001
-

Dr. rer.nat. Jaenal Effendi, S.Ag, MA

Lektor Kepala
-

Biografi

-

Pendidikan

S2 Ekonomi Islam, Program Studi Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 Islamic Microfinance at University of Georg August-Goettingen, Germany

Publikasi Pilihan

-

Minat Penelitian

-

Bidang Kepakaran

-