Profil

Staf Pengajar

Beranda Profil >Staf Pengajar
-
-
197301051997021001
-

Prof.Dr.Muhammad Firdaus, S.P., M.Si

Guru Besar
-

Biografi

-

Pendidikan

S2 Ilmu Ekonomi Pertanian, IPB
S3 Ekonomi, Universiti Putra Malaysia

Publikasi Pilihan

-

Minat Penelitian

-

Bidang Kepakaran